Formy Aktywizacji Mieszkańca PDF Drukuj Email

Najczęściej stosowaną formą w naszym Domu jest terapia zajęciowa o działaniu wielokierunkowym. Terapia zajęciowa daje każdemu mieszkańcowi możliwość czynnego uczestniczenia w takiej formie jaka odpowiada jego indywidualnym zainteresowaniom i możliwościom.

1.  Pierwszą i podstawową formą terapii jest logoterapia ( leczenie słowem). Spore grono mieszkańców prosi o wysłuchanie ich w różnych sprawach. Niejednokrotnie w czasie tych rozmów dokonuje się proces swoistej retrospekcji, czyli powrotu przeżyć z młodości, życia dojrzałego i obecnego. Logoterapia odgrywa istotną rolę, ponieważ pozwala na uwolnienie się od przeżyć o podłożu negatywnym, zmniejsza stres, minimalizuje bądź też rozładowuje problemy i napięcia emocjonalne.

2.  Najczęściej stosowane formy terapii zajęciowej to: 

          zajęcia manualne ( robótki ręczne)                                             
          zajęcia kulinarne (pieczenie ciast, przygotowywanie sałatek) 
          spacery i wycieczki                                                                        


3.  Artterapia , czyli terapia przy udziale sztuk plastycznych i technik związanych z plastyką. Sama artterapia przybiera w swoich działaniach wiele form np.: muzykoterapia( od 1995 r. działa Grupa śpiewacza "Jutrzenka") biblioterapia ( posiadamy własną bibliotekę, udostępniamy codzienną prasę) choreoterapia - terapia tańcem, ruchem (zabawy taneczne)

4.  Równolegle z terapią zajęciową prowadzona jest ergoterapia, czyli terapia pracą. U podstaw tej formy aktywności leży rozszerzenie umiejętności praktycznych mieszkańców oraz uniknięcie sytuacji bycia niepotrzebnym i izolacji od otoczenia.

5.  W ramach integracji wszystkich mieszkańców stosowana jest również terapia religijna. Mieszkańcy maj ą możliwość zaspokajania swoich potrzeb duchowych i modlitwy Zgodnie z wyznaniem. Codziennie w naszej kaplicy odprawiane są Msze Św. przez kapelana Domu Pomocy Społecznej.

           Ponadto :

Co dwa miesiące wydawana jest "Gazeta Domowa" redagowana wspólnie z mieszkańcami, funkcjonuje kawiarnia wyposażona w stół bilardowy, gry planszowe, telewizor, wideo i barek, organizowane są imprezy okolicznościowe, spotkania towarzyskie, turnieje ( np. bilardowy),wyjazdy do kina, Do Domu często zapraszani są goście, którzy dodatkowo uprzyjemniaj ą czas mieszkańcom ciekawymi występami, programami ( dzieci przedszkolne, młodzież licealna, zespoły ludowe itp.). utrzymywane są również inne kontakty z innym pokrewnymi merytorycznie placówkami.


ZAPEWNIAMY CIEPŁĄ I RODZINNĄ ATMOSFERĘ