Usługi Socjalne PDF Drukuj Email

 

1.  Czynny udział w procesie adaptacji nowoprzyjętych mieszkańców.

2.  Dążenie do stworzenia coraz lepszych możliwości rozwoju osobowości i prawidłowych relacji z nowym otoczeniem.

3.
  Respektowanie podstawowych wartości - godność i wartość każdego klienta, dbałość o możliwość samorealizacji.

4.
  Budowanie sieci społecznej poprzez szukanie ważnych postaci w aktualnym środowisku życia z uwzględnieniem rodziny, krewnych, przyjaciół, rówieśników z poprzedniego miejsca zamieszkania.

5.
  Działania integracyjne ze środowiskiem, poprzez udostępnienie pokoju hotelowego dla osób odwiedzających naszych mieszkańców.

6.
  Indywidualna praca z mieszkańcem mającym trudności adaptacyjne i socjalizacyjne.

7.
  Pomoc w prowadzeniu korespondencji klienta z urzędami, organami płatniczymi i rodziną.

8.
  Prowadzenie i systematyczne aktualizowanie akt osobowych.

9.  Pomoc w przyznawaniu dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i turnusów rehabilitacyjnych.

10.  Przedstawienie aktualnej ofert turnusów rehabilitacyjnych, możliwość wyboru miejscowości, ośrodka, ofert zabiegów adekwatnych do stanu psychofizycznego i jednostki chorobowej.

11.  Inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu aktywizowanie i zachęcanie mieszkańca do czynnego spędzania czasu wolnego.

12.
  Opracowywanie planu aktywizacji klientów z uwzględnieniem możliwości psychomotorycznych, ich potrzeb i oczekiwań.

13.
  Redukcja nieprawidłowych relacji międzyludzkich sprzecznych z normami i motywami postępowania społecznego.