Usługi Pielęgnacyjno - Opiekuńcze PDF Drukuj Email

 

      Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach zapewnia swoim mieszkańcom całodobowe profesjonalne

usługi pielęgniarskie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Opiekę pielęgniarską sprawują

doświadczone pielęgniarki w pracy z osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi w różnym

wieku.

 

Podstawą pracy jest indywidualna diagnoza każdego mieszkańca, która wyznacza zakres

niezbędnej pielęgnacji. Dbamy nie tylko o utrzymanie dobrego funkcjonowania biologiczno-

psychiczno-społecznego, ale również o zwiększenie zakresu samodzielnego funkcjonowania

człowieka chorego. Posiadamy duże doświadczenie w pielegnowaniu między innymi osób z zespołem

otępiennym, w tym również z chorobą Alzhaeimera i chorobami neurologicznymi, takimi jak:

choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stany po udarach mózguSprawujemy opiekę nad

osobami z porażeniem cztero i dwu – kończynowym.

 

Ponadto zamieszkują u nas osoby z chorobami układu sercowo - naczyniowego i chorobami

reumatycznymi. pielęgnujemy osoby ze schorzeniami nowotworowymi w różnych statdiach choroby.

Posiadamy doświadczenie w opiece pielęgniarskiej nad osobami psychicznie chorymi i

upośledzonymi umysłowo. Profesjonalizm naszej opieki pielęgniarskiej przekłada się na stan

zdrowia naszych podopiecznych, ich samopoczucie i towarzyszący im uśmiech każdego dnia.