TERMOMODERNIZACJA

 

 

Informacja


           15 grudnia 2010r została zakończona realizacja projektu pn.: "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach i poprawa jakości świadczonych usług".

W wyniku projektu:

Dzięki temu zdecydowanie poprawił się komfort cieplny pobytu mieszkańców oraz warunki pracy personelu. Zainstalowano pompy ciepła i system instalacji solarnej, które będą miały znaczący udział w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. Została wymieniona wentylacja pomieszczeń pralni, kuchni, jadalni i kawiarni na nowoczesną, w której zastosowano rekuperację (odzysk powietrza wentylowanego). Pomieszczenia te już nie zawilgacają się. Mieszkańcy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu, który został zakupiony w ramach projektu. Zostało zagospodarowane patio. Wszystkie łazienki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonane zostało nowe pokrycie dachowe likwidujące liczne przecieki. Zdecydowanie poprawił się wygląd zewnętrzny budynku dzięki nowej elewacji zewnętrznej. W/w projekt został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2007 - 2013 działanie 8.4 Pomoc Społeczna w kwocie 2.000.000,00zł

 

    ocieplono ściany budynku,
    ocieplono stropodach,
    strop pod nieogrzewaną częścią piwnic,
    wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania oraz kotły węglowe i parowe na nowoczesne o wysokiej sprawności.


TERMOMODERNIZACJA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w TYSZOWCACH

           W Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach realizowany jest projekt pt. "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach i poprawa świadczonych usług", który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Lubelszczyzny na lata 2007-2013 Działanie 8.4 Pomoc Społeczna. Całkowita wartość zadania: 4.444.429,36zł, kwota dofinansowania z RPO - 2.000.000,00zł. Projekt jest również współfinansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 917.720,00zł  

 


           Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach jest domem dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie od 25.03.2008r, zezwolenie na prowadzenie ma na stałe - decyzja Wojewody lubelskiego. Budynek pierwotnie został adoptowany z planowanego hotelu robotniczego wybudowanego na potrzeby nigdy nie powstałej Cukrowni Tyszowce.Budowany w latach 60-tych z wielkiej płyty, a część administracyjna, oraz część bytowa zostały dobudowane dwadzieścia lat temu. ¦ciany budynku były bardzo przenikliwe dla zimna, występowały nieszczelności miedzy płytami. W okresie silnych mrozów trudno było utrzymać właściwą temperaturę i komfort pobytu mieszkańców. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej poprawiła sytuację cieplną w budynku, ale zmniejszyła się ilość zużywanego opału. Pojawiły się przecieki na dachu, stropy nie były ocieplone. Opaski wokół budynku zniszczyły się, co powodowało podsiąkanie wody pod budynek od poziomu fundamentów.
 

 


           Opisywany stan przedstawiają zdjęcia. Zawilgocenia można zobaczyć także wewnątrz budynku. Nie wszystkie łazienki były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i utrudniały im samoobsługę. Wentylacja pomieszczeń kuchni i pralni była niewystarczająca, szczególnie w kuchni pojawiała się pleśń i wilgoć, dlatego projekt obejmuje również wymianę wentylacji w pomieszczeniach bytowych tj. kuchni, jadalni, kawiarni i pralni. W części mieszkalnej modernizacja wentylacji polega na zainstalowaniu nowoczesnych wentylatorów w łazienkach dla mieszkańców. Piece w kotłowni węglowej miały małą wydajność energetyczną i zostaną zamontowane piece węglowe z podajnikami węgla o wysokiej sprawności spalania. Wszystkie te działania mają przyczynić się do poprawy warunków cieplnych w budynku poprawi się komfort pobytu mieszkańców i warunki pracy personelu, oraz obniży się zapotrzebowanie budynku na opał.
 

 


           Z uwagi na charakter i funkcję obiektu biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zaplanowano montaż instalacji solarnej, która ma wspomagać przygotowanie ciepłej wody użytkowej, szczególnie w okresie lata wykorzystując naturalne źródła energii. Drugim źródłem energii odnawialnej będą pompy ciepła, które będą wykorzystywać ciepło ziemi z 22 odwiertów i będą wspomagać przygotowanie ciepłej wody użytkowej, szczególnie w okresie zimy w układzie instalacje słoneczne - pompy ciepła - kotłownia węglowa o wysokiej sprawności spalania.